32. TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA

21–28 kwietnia 2018r.

FESTIWAL WYBRANYCH
POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH